Bel nu voor INFO of reservering 06-24 944 682


Privacyverklaring:

Citytours-sh verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door U verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden


Aansprakelijk:

Deelnemen aan de rondleiding/rondrit is op eigen risico. Uiteraard verzorgen wij alles zo veilig mogelijk.

Mocht een rondleiding/rondrit door niet voorziene omstandigheden geen doorgang kunnen vinden of voortijdig afgebroken moeten worden, vergoeden wij een bedrag tot ten hoogste de afgesproken prijs conform de bevestiging.

Heeft U vragen naar aanleiding van wat U op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt U een e-mail sturen naar
Email:info@citytours-sh.nl